Psihoterapija, psihoterapevtsko svetovanje v Mariboru


Go to content

TEAM BUILDING - PROGRAMI


Za podjetja in organizacije pripravljamo dvo ali tro-dnevne delavnice na tematiko, ki je trenutno aktualna v nekem delovnem okolju . Na podlagi analize potreb vam pripravimo individualno ponudbo.

Primer dvodnevne delavnice:

TIMSKA MOČ - spoznajmo značilnosti modernih timov!

Uspešno podjetje je danes samo podjetje, v katerem je zaposlen uspešen kader. Uspešen kader, pa je zadovoljen kader. Dobra klima, komunikacija, odnosi v podjetju so pot k uspehu. Za uspeh je danes ključen ustvarjalen, zadovoljen tim, ki je sposoben konkurirati na uspešnih trgih.
Delati v timu je ena najzahtevnejših nalog posameznika in lahko pomeni kakovosten preskok v osebnostni rasti.

Namen delavnice:

Udeleženci delavnice bodo v sproščenem vzdušju skozi praktične vaje prepoznavali svoje vedenjske vzorce in vedenjske vzorce svojih sodelavcev, kar jim bo pomagalo pri povezovanju in timskem delu na delovnem mestu. Usposobljeni bodo za uporabo metod, tehnik in veščin timskega dela, ki omogočajo krepitev sposobnosti članov tima za sistematično skupno reševanje problemov in uravnavanje skupinske dinamike v timu skozi praktično delavnico timskega dela.

Cilji delavnice:

  • razmišljanje in delovanje, usmerjeno v skupino
  • premagovanje konfliktov
  • zatikanja in zastoji pri delu v timu ter kako jih premagati
  • učinkovitejše doseganje ciljev zaradi medsebojne podpore in sodelovanja,
  • člani tima sodelujejo pri odločanju, zato je višja tudi zavezanost ciljem, ki jih sooblikujejo
  • spodbujanje občutka zaupanja med člani
  • spodbujanje sproščenega izražanja idej, mnenj, vprašanj, dileme
  • člani tima se medsebojno dopolnjujejo v znanju in sposobnostih
  • spodbujanje prenosa znanja in izkušenjPREDNOSTI TIMSKEGA DELA

- medsebojno dopolnjevanje članov tima glede znanja, sposobnosti, spretnosti
- pri timskem delu se zbere več znanja informacij, idej
- timi lahko razvijejo širšo perspektivo in preizkusijo več alternativ
- posamezniki, ki sodelujejo pri sprejemanju odločitve, so z njo bolj zadovoljni (kot če bi jo sprejel kdo drug brez upoštevanja njihovega mnenja) in jo bodo tudi prej podprli
- delo v timu razvija komunikacijske sposobnosti in omogoča stik med zaposlenimi
- zaposleni si med seboj pomagajo
- načrtovanje je lažje, delo pa bolj zanimivo in dinamično
- posamezniki so v timu deležni večje odpore in čustvene sprejetosti in lažje izoblikujejo svojo identiteto
- skupna evalvacija in kritična analiza omogočata reševanje nastajajočih težav hkrati pa krepita samozavest članov pri načrtovanju novih nalog
- konstruktivna kritičnost spodbuja rast tima in rast posameznika znotraj njega.

krivulja storilnosti tima
dvorana za team building
delavnica team buildnig
delavnica vaje team building
zaupanje team building
uspešni team building

______________________________________________________________________________________________________________

Kopiranje dovoljeno le z navedbo vira, ker gre za avtorske zapise.

psihoterapija in svetovanje | individualna psihoterapija | družinska psihoterapija | partnerska psihoterapija | skupinska psihoterapija | o nas - psihoterapevti Maribor | AKTUALNO | team building - programi | delavnice in izobraževanja | cenik - psihoterapija Maribor | kontakt - psihoterapevti Maribor | kontaktni obrazec - psihoterapija | koristne povezave - psihoterapija | drugi o nas | sodelovanje in povezovanje | Zemljevid strani


Back to content | Back to main menu